Przedszkole równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-045/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 527633

Wydatki kwalifikowalne: 527633

Dofinansowanie: 448488

Dofinansowanie UE: 427068,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów/Przedszkole Nr 8 im. J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

NIP beneficjenta: 8661545982

Kod pocztowy: 28-200

Miejscowość: Staszów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

portal beneficjenta kraków, parp wyniki naboru, wzór wypełnienia wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2020, zs2bochnia, kamiński kępno, www rpo, iap.pl, program n, dotacje dla firm jednoosobowych 2022, obwodnica kłodzka, ul jarzębinowa, rozporzadzenie 15 grudnia 2021, praca wilczyn, bgk pożyczka płynnościowa, vat r wzór wypełniony, bar słoneczny bełżyce

yyyyy