Przedszkole równych SZANS!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-004/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Barczewo

Wartość ogółem: 602337,6

Wydatki kwalifikowalne: 602337,6

Dofinansowanie: 511986,96

Dofinansowanie UE: 511986,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Barczewo

NIP beneficjenta: 7390509553

Kod pocztowy: 11-010

Miejscowość: Barczewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

miasta opolszczyzny, uzupełnij rozkład na czynniki pierwsze i odpowiedz na pytanie, cez jaki kolor, lista nr 8, ministerstwo budownictwa, propart kępno, billboardy bytom, spis.gov.pl ankieta, al. niepodległości 213, pożyczki bgk

yyyyy