Przedszkole równych szans.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-203/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 96730

Wydatki kwalifikowalne: 96730

Dofinansowanie: 95230

Dofinansowanie UE: 82220,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu

NIP beneficjenta: 8722176020

Kod pocztowy: 39-206

Miejscowość: Pustków 3

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/4/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

elementami podsystem przekazywania informacji (sieć łączności) są:, generator odmiany tlenu o symbolu o3, pieniadze z unii dla polski, gdzie kupić weksel, wyrazy nacechowane pozytywnie, przed zeby przecinek, korczowa, icd 10 zespół cieśni nadgarstka, komponenta, wniosek o dofinansowanie przykład, za głosem serca odc 182, droga s17

yyyyy