Przedszkole Skrzatka Oczatka – początek drogi dobrej edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-208/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Konstancin-Jeziorna

Wartość ogółem: 257090,5

Wydatki kwalifikowalne: 257090,5

Dofinansowanie: 196665,5

Dofinansowanie UE: 167165,68

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Skrzatka Oczatka

NIP beneficjenta: 1230292567

Kod pocztowy: 05-520

Miejscowość: Konstancin Jeziorna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ustawa o przetargach publicznych, jak sprawdzić czy firma dostała dofinansowanie, granice słowacja polska, dofinansowanie na naukę języka obcego, kryzys 2019, przychodnia gambit lubawka, www bełchatów, pieniądze z ue na uchodźców, targi dubaj 2022

yyyyy