Przedszkole „Słoneczko” w Szamotułach startem do samodzielności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-062/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Szamotuły

Wartość ogółem: 550315,08

Wydatki kwalifikowalne: 550315,08

Dofinansowanie: 467767,82

Dofinansowanie UE: 467767,82

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Słoneczko Anna Korycka

NIP beneficjenta: 7671238755

Kod pocztowy: 64-500

Miejscowość: Szamotuły

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

numer oddziału nfz, jednostką samorządu terytorialnego definicją ustawa, innogy king cross, lublin staż, zabezpieczenie wierzytelności, urząd pracy kościerzyna, lista obecności 2020 – wzór, 100 tys na dzialalnosc pozarolnicza, pup leszno praca, lat, projekty budynków gospodarczych, aktywni plus, zmiana charakteru, psycholog kościan, polityka ksiazki, nadleśnictwo starachowice, draft umowy co to znaczy, naboru kprm, firmy budowlane opolskie, jak powiekszyc ekran

yyyyy