Przedszkole spełnionych marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-046/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Przykona

Wartość ogółem: 284825

Wydatki kwalifikowalne: 284825

Dofinansowanie: 279825

Dofinansowanie UE: 242101,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Przykona/Zespół Szkół w Przykonie

NIP beneficjenta: 6681850339

Kod pocztowy: 62-731

Miejscowość: Przykona

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

co to innowacja, stacja z wodorem, czat regionalny szczecin, www.podkarpacie.edu.com.pl, strona zdrowia koronawirus, newsletterów, michał szymaszek, mleko i jego przetwory scenariusz zajęć, droga gierkówka

yyyyy