Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-107/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Rąbino

Wartość ogółem: 87270,05

Wydatki kwalifikowalne: 87270,05

Dofinansowanie: 87270,05

Dofinansowanie UE: 74179,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Rąbino

NIP beneficjenta: 6721950746

Kod pocztowy: 78-331

Miejscowość: Rąbino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

akacjowy dwór trzebiatów, urząd pracy świdnica, największy obszar polski, przekształcenie budynku gospodarczego na działalność gospodarczą, krawiec praga północ, pochylnia warunki techniczne, wykup mieszkania komunalnego warszawa śródmieście 2021, 8.1.2 wrpo, program specjalizacji psychiatria, recovery po polsku, ursus c 360 ulepszenia, e usluga, drewniane deseczki pełniące rolę dachówek, pociagi szybkie, wdp, sztolnia luiza zabrze, maly europejczyk, click quick now rezygnacja, mieszkanka północnej krainy francji

yyyyy