Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-006/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 756570

Wydatki kwalifikowalne: 756570

Dofinansowanie: 659770

Dofinansowanie UE: 643084,5

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy”

NIP beneficjenta: 6651744147

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

unia europejska co to jest, euro 2021 w jakich krajach, wybor zarobku eu, urzad pracy chojna, sprzedaż mieszkań wałbrzych, transport chłodniami, poniżej zapisano pytania na które odpowiadają poszczególne akapity, tzw z kropką czy bez, projekty ogrodów działkowych, koronawirus 6 maja 2022, staże unijne rzeszów 2018, nota obciążeniowa wzór wypełniony, tarcza antykryzysowa 2022, 21 426 wola mysłowska, msw szpital poznań, wymiar wewnętrzny, 61 610 71 33, poszerzam kompetencje 2021 opinie, ustawa budzetowa 2020, ból kręgosłupa icd 10

yyyyy