Przedszkole szansą dla naszych maluchów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-061/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Jeżowe

Wartość ogółem: 793870,13

Wydatki kwalifikowalne: 793870,13

Dofinansowanie: 781962,08

Dofinansowanie UE: 674789,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeżowe

NIP beneficjenta: 6020017490

Kod pocztowy: 37-430

Miejscowość: Jeżowe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

instytut funduszy opinie, dotacje na działalność pozarolniczą, pierwszy internetowy portal pomocy społecznej, paliwo kopalne, md centrum panki, pup starogard gdański, pracujemy u siebie, warszawa odpady, i urząd skarbowy lublin, jednorazowa dotacja z funduszu pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców, praca ochrona zachodniopomorskie, dziennik ustaw 2015 poz 1422, wskaźniki efektywnego karmienia, praca powiat pajęczański, katarzyna jach pwr, zsti lodz, 136 dni po 23 sierpnia, które obliczenia wykonano błędnie

yyyyy