Przedszkole szansą na sukces w edukacji – Smogorzów i Mietel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-027/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Stopnica

Wartość ogółem: 120500

Wydatki kwalifikowalne: 120500

Dofinansowanie: 117200

Dofinansowanie UE: 102425

Nazwa beneficjenta: Gmina Stopnica

NIP beneficjenta: 6551768527

Kod pocztowy: 28-130

Miejscowość: Stopnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

państwo trzecie, koronawirus 4 luty 2021, one fun opinie, brzdąc, iii lo tarnów, baristyczny, pup w elblagu, portal beneficjenta gdańsk, pup ostrów, iap.pl, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019 łódź, ratusz wałbrzych, starostwo hrubieszów, jak napisać podanie o dofinansowanie wzór, wytyczne w sprawie kwalifikowalności, fundacja rwp

yyyyy