Przedszkole – szansą na uśmiech każdego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-047/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Gmina: Rozogi

Wartość ogółem: 279000

Wydatki kwalifikowalne: 279000

Dofinansowanie: 274815

Dofinansowanie UE: 237150

Nazwa beneficjenta: Gmina Rozogi

NIP beneficjenta: 7451745941

Kod pocztowy: 12-114

Miejscowość: Rozogi

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

rekrutacja uzupelniajaca, dofinansowanie szkoleń dla jednoosobowej działalności gospodarczej, www gmina drwinia pl, urzad pracy ostroda, program do czytania tekstu ze zdjęć, jednostka pływająca do przewozu aut, projekt piaskownicy, kredyt na start firmy, internacjonalizacji

yyyyy