Przedszkole szansą naszych dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-077/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Hażlach

Wartość ogółem: 389075

Wydatki kwalifikowalne: 389075

Dofinansowanie: 383238,87

Dofinansowanie UE: 330713,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Hażlach

NIP beneficjenta: 5482404973

Kod pocztowy: 43-419

Miejscowość: Hażlach

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/15/2011

pożyczka partycypacyjna, art 28 i 29 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej, kielce informacje, covid 1 marca 2022, pytania dla mamy, izba wytrzeźwień lublin, we wrzesniu, www straz gov pl, szkoła nr 3 nowy sącz, dotacja na rozpoczęcie działalności 2019, szybka kolej miejska warszawa, szukaj firmy, uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu opinie, 2198 zł netto ile to brutto, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, imprezy warmia i mazury 2021, 1555 brutto ile to netto, lo curie, up chrzanów

yyyyy