Przedszkole TOTU w Gminie Strumień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-035/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Strumień

Wartość ogółem: 768874,14

Wydatki kwalifikowalne: 768874,14

Dofinansowanie: 653543,02

Dofinansowanie UE: 555511,57

Nazwa beneficjenta: Allproject Szkolenia Izabela Krzemińska-Woźniak

NIP beneficjenta: 5561835934

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

jasło dom na sprzedaż, gops włodowice, wulkanizacja ostrołęka, łukasz mackiewicz, dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, urzad pracy lobez, narodowe czytanie 2021 pomysły, ergo hestia jelenia góra, ostrawa lotnisko, pszok ząbki, musisz to wiedziec 1304, źródła energii, licencja praw autorskich, facebook pomoc techniczna, lata 89

yyyyy