Przedszkole Troskliwych Misiów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-022/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kołobrzeski

Gmina: Kołobrzeg

Wartość ogółem: 1074192,35

Wydatki kwalifikowalne: 1074192,35

Dofinansowanie: 913063,5

Dofinansowanie UE: 913063,5

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

NIP beneficjenta: 6691061911

Kod pocztowy: 75-501

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

sanatorium gov, lubelska bydgoszcz, informacje nowy sącz, koalicja definicja, dziennik nowogardzki gazeta, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, dopłata do ogródków działkowych, art. 96 ust. 9 pkt 2, nabor zlobki, boruto odc 226, rekrutacja do żłobka łódź 2022/2023, broker energetyczny zarobki, formularz pozwu p 2016, ratyfikacja funduszu odbudowy ue, gin medicus wyszków, mazowiecki fundusz zdrowia, pup hajnówka, pupinowroclaw

yyyyy