Przedszkole uczy, bawi i wychowuje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-127/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 416068,55

Wydatki kwalifikowalne: 416068,55

Dofinansowanie: 408112,55

Dofinansowanie UE: 353658,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Szkoła Podstawowa w Chodaczowie

NIP beneficjenta: 8161024168

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Chodaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

lata 10, obecność komórek strefy przekształceń co to znaczy, staże z unii europejskiej 2021, jak rzecz tekst, przewodnik po pakiecie r biecek chomikuj

yyyyy