Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-084/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Małdyty

Wartość ogółem: 234908,25

Wydatki kwalifikowalne: 234908,25

Dofinansowanie: 212195,35

Dofinansowanie UE: 199672,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Małdyty

NIP beneficjenta: 7411533204

Kod pocztowy: 14-330

Miejscowość: Małdyty

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

przesiewowe badanie słuchu, 139 promyk nadziei, pup szczytno praca, politycy o koronawirusie, żłobek aleksandrów kujawski, koryznowej 2d, w razie jakichkolwiek pytań, doradztwo zawodowe dla dorosłych poznań

yyyyy