Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-028/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Waśniów

Wartość ogółem: 510383

Wydatki kwalifikowalne: 510383

Dofinansowanie: 433826

Dofinansowanie UE: 433825,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Waśniów / Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie

NIP beneficjenta: 6611654892

Kod pocztowy: 27-425

Miejscowość: Waśniów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

dokumenty gif, 71 728 25 56, co to jest procent uzupełnij opisy na diagramie, dotacje na sklep internetowy, 5 tys dla firm 2021, za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy 1a, co to znaczy spin off, dofinansowanie na rozszerzenie działalności gospodarczej 2017

yyyyy