Przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-054/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Solina

Wartość ogółem: 757417,05

Wydatki kwalifikowalne: 757417,05

Dofinansowanie: 757417,05

Dofinansowanie UE: 643804,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Solina

NIP beneficjenta: 6881245181

Kod pocztowy: 38-610

Miejscowość: Polańczyk

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

obowiązki opiekuna stażu, szkolenia rozwojowe, skutki pandemii, gazet lubuska, ireneusz sęk fabryka formy, tzn plan, pojęcie, metro wiadomosci, www pup stalowa wola pl, magdalena burnat mikosz

yyyyy