Przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-064/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Jejkowice

Wartość ogółem: 174540

Wydatki kwalifikowalne: 174540

Dofinansowanie: 174540

Dofinansowanie UE: 148359

Nazwa beneficjenta: Gmina Jejkowice

NIP beneficjenta: 6423184393

Kod pocztowy: 44-290

Miejscowość: Jejkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/15/2014

pcpr otwock, strona do sprawdzania dotacji, amerpol karton, gops osjaków, starówka toruń, sygnatury 24, concret biała podlaska, instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie 2018, dotację unijne sport i rekreacja 2021, bezzwrotna pomoc finansowa, urzad pracy biala podlaska

yyyyy