Przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-103/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Warnice

Wartość ogółem: 170460

Wydatki kwalifikowalne: 170460

Dofinansowanie: 170460

Dofinansowanie UE: 144891

Nazwa beneficjenta: Gmina Warnice

NIP beneficjenta: 8531457392

Kod pocztowy: 74-201

Miejscowość: Warnice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/15/2014

Data zakończenia realizacji: 7/25/2014

nowe pieniądze, testy pcr skuteczność, sławomir pomiankowski kielce, wup wrocław, lokale do wynajęcia sandomierz, ewakuacja prezentacja power point, start upów, iii urząd skarbowy w lublinie, wrpo wielkopolskie pl

yyyyy