Przedszkole w szkole – Gmina Bakałarzewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-272/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Bakałarzewo

Wartość ogółem: 174540,1

Wydatki kwalifikowalne: 174540,1

Dofinansowanie: 174540,1

Dofinansowanie UE: 148359,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Bakałarzewo

NIP beneficjenta: 8442140699

Kod pocztowy: 16-423

Miejscowość: Bakałarzewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

realizacja projektów, zgm kamień pomorski, przykładowe projekty unijne, dostępną, mfipr, 350 zł brutto ile to netto, jak długo przechowywać dokumenty księgowe, pkb państwa

yyyyy