Przedszkole w szkole – Gmina Grzmiąca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-118/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Grzmiąca

Wartość ogółem: 174363,68

Wydatki kwalifikowalne: 174363,68

Dofinansowanie: 174363,68

Dofinansowanie UE: 148209,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Grzmiąca

NIP beneficjenta: 6731771695

Kod pocztowy: 78-450

Miejscowość: Grzmiąca

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

zus od działalności gospodarczej 2021, praca 50+ bydgoszcz, bgk pożyczka płynnościowa, podniesienie jakości pracy szkoły, ktore z ponizszych informacji dotyczacych zmyslu dotyku, ustawa o zasadach finansowania nauki, klawiatura domyślna, legnica województwo, praca myślibórz urząd pracy, gospodarka polski 2021, rzgw w krakowie, religa grzegorz, dofinansowanie z urzędu pracy 2021, przykładowe sprawozdanie

yyyyy