Przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-042/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Jaśliska

Wartość ogółem: 165680

Wydatki kwalifikowalne: 165680

Dofinansowanie: 165680

Dofinansowanie UE: 140828

Nazwa beneficjenta: Gmina Jaśliska

NIP beneficjenta: 6842586647

Kod pocztowy: 38-485

Miejscowość: Jaśliska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: organ władzy, administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/5/2014

Data zakończenia realizacji: 12/15/2014

port promowy gdynia, gmina jaslo, strasburg parlament, netto ang, kody icd 10 fizjoterapia, podpisane po angielsku, śląskie parki krajobrazowe, 26-060, synonim urządzenie, tunel do świnoujścia, asystent nieobecności outlook, koronawirus szczyt, budowa łodzi z laminatu krok po kroku, synonim uzyskać, kontigo galeria młociny, pgnig infolinia, e-recepta lekarz, pracuje w dziale kontroli technicznej krzyżówka, brak tablicy informacyjnej na budowie

yyyyy