Przedszkole – weselej niż w szkole 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-138/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów

Wartość ogółem: 296109,4

Wydatki kwalifikowalne: 296109,4

Dofinansowanie: 251692,99

Dofinansowanie UE: 251692,99

Nazwa beneficjenta: Gmina Człuchów / Szkoła Podstawowa w Rychnowach

NIP beneficjenta: 8431552458

Kod pocztowy: 77-300

Miejscowość: Rychnowy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/28/2013

Data zakończenia realizacji: 6/26/2015

podmiot prawny, koszty bezposrednie, krus bełżyce, arki bożka 6/2, urząd pracy słupca, dotacje z lokalnej grupy działania, kwalifikacje 29.01, zhp malbork, covid 20.10, pępowo domy

yyyyy