Przedszkole Wesołe Nutki w Dębsku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-021/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Gmina: Kalisz Pomorski

Wartość ogółem: 947994,84

Wydatki kwalifikowalne: 947994,84

Dofinansowanie: 805795,61

Dofinansowanie UE: 684926,27

Nazwa beneficjenta: Pracownia Oświatowa, Agnieszka Chwastek

NIP beneficjenta: 2530185215

Kod pocztowy: 78-540

Miejscowość: Kalisz Pomorski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

136 dni po 17 lipca, wz dokument pdf, kwestionariusz ankiety przykład, linia kolejowa 35, nie działają przeglądarki internetowe, nie przegap, uwagi skierowane pod własnym adresem, gif nowy rok 2020, justyna jastrzębska, branża lecznictwa zamkniętego, witam chyba nigdy, polska gospodarka 2021, dotacje dla mikroprzedsiębiorstw, kujawsko pomorska agencja innowacji

yyyyy