Przedszkole wokół Nas-edycja II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-005/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Gmina: Grodziczno

Wartość ogółem: 193520

Wydatki kwalifikowalne: 193520

Dofinansowanie: 188520

Dofinansowanie UE: 164492

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodziczno

NIP beneficjenta: 8771420253

Kod pocztowy: 13-324

Miejscowość: Nowe Grodziczno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

frazowanie myśli, wincentego witosa 32, zuzanna woźniak, www zdrowie gov pl, wyszukiwarka sanatorium, uwierz, uczniowie z klasy 3d usiedli na 4 lawkach, wałbrzych mieszkanie do wynajęcia, natura łomża, dziennik ustaw 2019, karta wsadowa bydła do druku, przedszkole nr 1 rybnik, cda płatność sms, nick vujicic w polsce 2019, ile jest miast wojewódzkich w polsce, projekt inaczej, 5 minut mail, klub sportowy otrzymał pewną dotacje od sponsorów połowę otrzymanej kwoty, zalozenie firmy 2022, cross 125 kujawsko pomorskie, ustawienia przeglądarki olx

yyyyy