Przedszkole z marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Wodzisław

Wartość ogółem: 309800

Wydatki kwalifikowalne: 309800

Dofinansowanie: 263330

Dofinansowanie UE: 263330

Nazwa beneficjenta: Gmina Wodzisław

NIP beneficjenta: 6562215950

Kod pocztowy: 28-330

Miejscowość: Wodzisław

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dotacje dla nowych firm 2022, kurs dla bezrobotnych, pesel po 2000 generator, zabudowa balkonu w bloku spółdzielczym, fundusze europejskie 2007 13, urzad pracy suwałki, najnowsze rozporządzenie w sprawie covid-19, kolonowskie, doraźny uproszczone postępowanie sądowe, urzad pracy lezajsk, gops grodziczno, upl 2019, 3 kwietnia, ktory car kupil lazienki krolewskie, mzb walbrzych, dni fromborka 2018

yyyyy