Przedszkole z pomocą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-035/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina:

Wartość ogółem: 141110

Wydatki kwalifikowalne: 141110

Dofinansowanie: 138993,35

Dofinansowanie UE: 119943,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Prudnicki

NIP beneficjenta: 7551917146

Kod pocztowy: 48-200

Miejscowość: Prudnik

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

jak napisać receptę, progrqm, lustro stockholm 60, piekarnia tyrolska barczewo, czas na zmianę, gazeta łukowska, kozystac, logo ue, zszil emilii plater w zgorzelcu, panele słoneczne kościerzyna, włocławskie centrum organizacji pozarządowych i wolontariatu, jednostki internetu, olimpia warszawa bazar godziny otwarcia, jak przywrócić ekran do normalnego rozmiaru, muzeum śremskie, nowa perspektywa 2021-2027, programy ministra, bon na szkolenie suwałki, ha long dabrowa lodz

yyyyy