Przedszkole Żyrafy Matyldy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Fałków

Wartość ogółem: 978392,53

Wydatki kwalifikowalne: 978392,53

Dofinansowanie: 831633,4

Dofinansowanie UE: 828420,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków

NIP beneficjenta: 6581872063

Kod pocztowy: 26-260

Miejscowość: Fałków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ukraina zasoby naturalne, otrzymać po niemiecku, agroturystyka małopolskie, kredyt 50 tys na 5 lat, kto szył mundury dla nazistów, port promowy gdynia, ustal w jakich kierunkach należałoby się udać aby dotrzeć do punktów początkowych, gaz ziemny, kurs seo, polska populacja 2019, dodatek za opiekuna stażu 2019, operacje informacyjne, lista chorób przewlekłym znajdzie się w tzw. rozporządzeniu epidemicznym., czy można jeszcze wymienić stare papierowe prawo jazdy na nowe, zacznij działać, odwołanie od regresu wzór

yyyyy