Przedszkolna kuźnia talentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-054/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 494642

Wydatki kwalifikowalne: 494642

Dofinansowanie: 487222,37

Dofinansowanie UE: 420445,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

NIP beneficjenta: 8131472548

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowość: Chmielnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

efekt dźwigni, orzeczenie definicja, ewaluacja lekcji w edukacji wczesnoszkolnej, ostnica piórkowata, euro grupy 2020, gospodarka centralnie sterowana, nota obciążeniowa pdf, karta badania mowy pdf, urząd marszałkowski olsztyn praca, dotacje dla rolników 2022 na działalność pozarolniczą, co to znaczy ik, gorseciarka warszawa, dni węgorzewa 2018, wnioski arimr 2022, euro image, szoop lubelskie, ostateczne poświęcenie 2020, monitoring na wspólnym podwórku

yyyyy