Przedszkolna rodzinka.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-016/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 154078

Wydatki kwalifikowalne: 154078

Dofinansowanie: 150996,44

Dofinansowanie UE: 130966,3

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

wiadomosci 2021, urzad pracy złotoryja, mewy niższa klasyfikacja, port promowy świnoujście, konflikty w pracy pdf, e-obywatel, ministerstwa w polsce, owa parp gov pl, koronawirys, rodzaj dotacji, liceum bochnia, urząd gminy dobroń, skład mebli skołyszyn, znak graficzny w postaci gwiazdek, ranking inteligencji psów 138, biznes gov pl

yyyyy