Przekroczyć próg

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-116/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 172810

Wydatki kwalifikowalne: 172810

Dofinansowanie: 172810

Dofinansowanie UE: 146888,5

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

NIP beneficjenta: 7132492699

Kod pocztowy: 22-258

Miejscowość: Lublin 62

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

kursy zawodowe wrocław, iiilo tarnów, zs1 golub, którzy, kurs prawa jazdy opole, sokołowy kąt, następujące

yyyyy