Przeszkole dla ciebie – inicjatywa na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-041/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Gmina: Włoszczowa

Wartość ogółem: 140050

Wydatki kwalifikowalne: 140050

Dofinansowanie: 137913,25

Dofinansowanie UE: 119042,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Włoszczowa/Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

NIP beneficjenta: 6090002217

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

roboty publiczne, czy pianka montażowa przepuszcza wodę, weksel inblanco, morskie centrum nauki, powiaty województwa śląskiego, polska agencja przedsiębiorczości

yyyyy