Przez aktywność do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-955/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Kobylin-Borzymy

Wartość ogółem: 376975,67

Wydatki kwalifikowalne: 376975,67

Dofinansowanie: 336591,67

Dofinansowanie UE: 286102,92

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

NIP beneficjenta: 5422793468

Kod pocztowy: 15-872

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

budowa obwodnicy góry kalwarii, planowana obwodnica warszawy, koronawirus., stosowanie, ogrody dzialkowe inspiracje

yyyyy