Przez edukację do dobrej przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-297/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Wojkowice

Wartość ogółem: 822319

Wydatki kwalifikowalne: 822319

Dofinansowanie: 822319

Dofinansowanie UE: 698971,15

Nazwa beneficjenta: Powiat Będziński/Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach

NIP beneficjenta: 6252402735

Kod pocztowy: 42-580

Miejscowość: Wojkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

starostwo powiatowe strzelce opolskie, dotacje urząd pracy, suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 308, sp okonek, gołąb miejscowość, ,z, subwencja oświatowa 2021, domy na sprzedaż wielkopolska na wsi, wybuch, jak złożyć wniosek o dotacje unijne dla rolników, zaświadczenie o zatrudnieniu po opuszczeniu zakładu karnego wzór

yyyyy