Przez naukę do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-833/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 223699,23

Wydatki kwalifikowalne: 223699,23

Dofinansowanie: 194119,23

Dofinansowanie UE: 190144,35

Nazwa beneficjenta: ECDS Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5421510818

Kod pocztowy: 15-879

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

komórka 2004 cda, urząd pracy nowy dwór gdański, wrzesiński ośrodek kultury, agroturystyka powidz, pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór, termomodernizacją dofinansowanie, skazani, www spytkowice pl, rodzaje kosztow, oswiadczenie przyklad

yyyyy