Przez naukę do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-073/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina:

Wartość ogółem: 295717

Wydatki kwalifikowalne: 295717

Dofinansowanie: 251359,45

Dofinansowanie UE: 251359,45

Nazwa beneficjenta: Powiat Wąbrzeski

NIP beneficjenta: 8781736265

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Wąbrzeźno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

koordynator, starostwo strzelin, kig konin, podkowy, uroczystości rytuały krzyżówka, progi zamówień publicznych 2019, producent domków letniskowych małopolska, urzad pracy grodzisk wlkp, ceidg pomoc, list intencyjny – wzór, lista wspólników wzór doc, windows wsparcie, umowa zlecenie przykłady prac, program do tłumaczenia pdf, strategia europa 2020 dokument, promyk nadzieji 148

yyyyy