Przez świat z indywidualizacją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-233/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Dzwola

Wartość ogółem: 149988

Wydatki kwalifikowalne: 149988

Dofinansowanie: 149988

Dofinansowanie UE: 127489,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzwola

NIP beneficjenta: 8621614932

Kod pocztowy: 23-304

Miejscowość: Dzwola

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/31/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020, skrót klawiszowy zmiana karty chrome, naprzód, wzor pisma urzedowego, ukryta prawda odcinek 737, polska.slowacja, wskaźnik urbanizacji kujawsko pomorskie, sep kursy, ezamówienie, weksel nie na zlecenie, biopsja gruboigłowa wynik negatywny, miasto na wschód od opola, zastosowanie gazu ziemnego, wojewódzki plan gospodarki odpadami, w załączniku po angielsku, pozyczka za zero, szablon listu, elżbieta żurek, prof leszek miszczyk gabinet prywatny, program io 5 sierpnia

yyyyy