Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-032/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sokółka

Wartość ogółem: 686370

Wydatki kwalifikowalne: 686370

Dofinansowanie: 686370

Dofinansowanie UE: 583414,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokółka

NIP beneficjenta: 5450004911

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009

w polsce, promyk nadziei 136, euro money, tabela swot, zmiany w orzecznictwie 2018, niepelnosprawny po ang, rozpedowscy, jej wysokość p pdf, dniotwarte.eu, bezpieczny przejazd, granty na kapitał obrotowy warmińsko mazurskie, mieszkaniec ełku, bezrobocie debica, polska rama kwalifikacji 2020, zmiana najemcy w tbs ze wskazaniem, oświadczenie o związku małżeńskim, anty ccp powyżej 1000

yyyyy