Przez wspólne zabawy do szkolnej ławy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-113/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 99920

Wydatki kwalifikowalne: 99920

Dofinansowanie: 98420

Dofinansowanie UE: 84932

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

NIP beneficjenta: 8191412596

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

wrocław uczelnie publiczne, kurs euro 29 kwietnia 2022, opole 2021 program, wyszukiwarka promocji, żagle 2021 program, babcia jako niania 2019, pl.w, panorama racławicka zdjęcia, dotacje rolnicze, kieruje wszystkimi czynnościami komórki, klauzula w umowie morskiej

yyyyy