Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-646/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Szepietowo

Wartość ogółem: 167596,5

Wydatki kwalifikowalne: 167596,5

Dofinansowanie: 167596,5

Dofinansowanie UE: 142457,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Szepietowo

NIP beneficjenta: 7221560221

Kod pocztowy: 18-210

Miejscowość: Szepietowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/6/2012

Data zakończenia realizacji: 12/21/2012

dofinansowanie do remontu zabytkowego domu prywatnego, strona, goz miechów, działalność pozarolniczą lista, in-12 jak wypełnić, jak sprawdzić spis, szkolenie psów lubuskie, akademia przyszlosci, abc bielsko

yyyyy