Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-031/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Godów

Wartość ogółem: 237740

Wydatki kwalifikowalne: 237740

Dofinansowanie: 202079

Dofinansowanie UE: 202079

Nazwa beneficjenta: Gmina Godów

NIP beneficjenta: 6471704413

Kod pocztowy: 44-340

Miejscowość: Godów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

jak uzyskać dotacje na założenie firmy, deichmann zakopianka, symulacja porodu, środki unijne, droga s3 bolków lubawka, umorzenie zadłużenia mieszkania komunalnego, jakie przyimki poprawnie uzupełniają zdania, karta informacyjna przedsięwzięcia wypełniona 2020, dofinansowanie do przedszkola prywatnego 2022, beneficjent definicja, mikropożyczka a zawieszenie działalności, nisze rynkowe 2017

yyyyy