Przygoda z wiedzą 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-094/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina:

Wartość ogółem: 750210,12

Wydatki kwalifikowalne: 750210,12

Dofinansowanie: 637678,6

Dofinansowanie UE: 637678,6

Nazwa beneficjenta: Powiat Bydgoski

NIP beneficjenta: 5542573290

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

mieszkanie za remont łódź 2019, olx wyszukiwarka, spec od dostosowania narzędzi pracy do cech człowieka, co najbardziej uzależnia tabela, lo gorlice, przykład biznesplanu, pup brzesko, instrukcja wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła, www.mir.gov.pl, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, wykluczenie społeczne, kto jest administratorem danych osobowych rodo, kursy programowania cnc, gyncentrum piekary śląskie, pup ostrów maz

yyyyy