Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-013/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina:

Wartość ogółem: 1724853,33

Wydatki kwalifikowalne: 1724853,33

Dofinansowanie: 1466125,33

Dofinansowanie UE: 1466125,33

Nazwa beneficjenta: Powiat Bydgoski

NIP beneficjenta: 5542573290

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dotacje unijne 2022 na rozpoczęcie działalności, kurs euro 14.03 22, enitra wałbrzych praca, substancja niebezpieczna, tablica znakow, plany ewakuacji, dotacje oświatowe, praca dodatkowa wałbrzych, wzor na u, mops koszalin, jak adresowac pismo

yyyyy