Przygody młodych badaczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-217/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 249795

Wydatki kwalifikowalne: 249795

Dofinansowanie: 249795

Dofinansowanie UE: 212325,75

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

wniosek na doplaty 2022, wspierać synonim, laminowanie szkła, 3.7 rpo lubelskie, szkolenia rozwojowe, brackie konkurs, liceum ogólnokształcące centrum szkół mundurowych w białymstoku, pożyczka prywatna warszawa, światowy dzien ksiazki, poznajmy się świętokrzyskie, koszty utrzymania pracownika, linie kolejowe w polsce 2018, www.gov.pl/szczepimysie/punkty-szczepien

yyyyy