Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-082/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Wierzbinek

Wartość ogółem: 628635,94

Wydatki kwalifikowalne: 628635,94

Dofinansowanie: 628635,94

Dofinansowanie UE: 534340,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Wierzbinek

NIP beneficjenta: 6652739645

Kod pocztowy: 62-619

Miejscowość: Wierzbinek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

nail spa karolkowa, zachodniopomorskie koronawirus, sąd rejonowy dla warszawy śródmieścia wykaz ulic, europejski fundusz wsparcia, jedlanka radom, darmowe kursy z unii europejskiej 2018, sosw warszawa, gm kocmyrzów, na wykresach został przedstawiony udział wybranych państw, osoby w języku polskim, jak poprawić samopoczucie

yyyyy