Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnych w Gminie Żarnowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-063/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Żarnowiec

Wartość ogółem: 174537,84

Wydatki kwalifikowalne: 174537,84

Dofinansowanie: 174537,84

Dofinansowanie UE: 148357,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Żarnowiec

NIP beneficjenta: 6492297723

Kod pocztowy: 42-439

Miejscowość: Żarnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

szkoła europejska łódź, kredyt technologiczny 2019, bezrobocie 2020, porównaj wyniki działań dobierz odpowiednie znaki, rozporządzenie ministra środowiska, miir gov, dell polska kontakt, dotacja dla rolników, do wiadomości w piśmie, katarzyna pytel, bip wałbrzych, żłobek nr 1 białystok, pup szczytno

yyyyy