Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-085/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Gmina: Ostrowite

Wartość ogółem: 333031,1

Wydatki kwalifikowalne: 333031,1

Dofinansowanie: 333031,1

Dofinansowanie UE: 283076,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowite

NIP beneficjenta: 6671699852

Kod pocztowy: 62-402

Miejscowość: Ostrowite

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

holistic dent koszalin, cpk trasy kolejowe mapa, ocena pracownika samorządowego 2020 wzór, stoczek, wp plonet, praca gov pl warszawa, proces przekształcania gospodarki polegający na zwiększeniu udziału pracy maszyn, zawroty głowy koronawirus, cytaty podziękowania dla sponsorów, urząd województwa pomorskiego, bieg szczawnica, kłodzko ludność, 8 marzec, informacje gdańsk, programy ministra kultury 2021, modernizacja linii kolejowej nr 354 poznań główny pod – chodzież – piła główna

yyyyy