Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-014/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Żelazków

Wartość ogółem: 416684,7

Wydatki kwalifikowalne: 416684,7

Dofinansowanie: 416684,7

Dofinansowanie UE: 354182

Nazwa beneficjenta: Gmina Żelazków

NIP beneficjenta: 9680861035

Kod pocztowy: 62-817

Miejscowość: Żelazków

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

poseł grabowski, kiedy pełnia we wrześniu 2021, urząd skarbowy logo, spomasz zamosc, prywatne ośrodki rehabilitacyjne po udarze śląskie, minister transportu, dotację na domki letniskowe 2021

yyyyy