Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Miedzichowo do świedczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-073/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Gmina: Miedzichowo

Wartość ogółem: 339880,2

Wydatki kwalifikowalne: 339880,2

Dofinansowanie: 339880,2

Dofinansowanie UE: 288898,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Miedzichowo

NIP beneficjenta: 7881918611

Kod pocztowy: 64-361

Miejscowość: Miedzichowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

skrót nr, społeczność internetowa, poludniowa obwodnica warszawy, wojewodztwo łódzkie, przyporządkuj nazwom regionów turystycznych czynniki, zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty warszawa, chemar armatura, znajdz w podanych zdaniach rzeczowniki nacechowane emocjonalnie, spodek kielce, kostomłoty, wypadek budzyn, technologie przyjazne środowisku, osp słońsk, cse światowid, dotację dla mikroprzedsiębiorstw 2022, urząd pracy ketrzyn, jakie informacje mogą czerpać z sieci służby państwowe, przykładowe pytania komisji antymobbingowej, fundusze inwestycyjne

yyyyy